Obiady – marzec

W miesiącu marcu opłata za obiady wynosi 73,50 zł. Opłata ta obejmuje 21 dni roboczych.

W razie wątpliwości co do kwoty należnej (odliczenia) prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, osobisty lub telefoniczny: (32) 267-39-30.

Przy wpłatach na konto uczulamy Państwa na wpłacanie dokładnej kwoty należnej. Nadpłaty jak i niedopłaty powodują problemy z księgowaniem wpłat.

Wpłat należy dokonywać od 1 do 8 marca (zarówno przelewem, jak i w sekretariacie). W przypadku nieuregulowania opłaty w w/w terminie wydawanie obiadów dziecku może zostać wstrzymane.