OBIADY – wrzesień

Informujemy, że opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi –  56 zł.  Prosimy o terminowe regulowanie opłat za obiady do 5 dnia każdego miesiąca.