OBIADY – październik

Informujemy, że opłata za obiady w miesiącu październiku wynosi –  77 zł.  Prosimy o terminowe regulowanie opłat za obiady do 5 dnia każdego miesiąca.