OBIADY – listopad

Informujemy, że opłata za obiady w miesiącu listopadzie wynosi –  66,50 zł.  Prosimy o terminowe regulowanie opłat za obiady do 5 dnia każdego miesiąca.