Przełożone konsultacje z rodzicami

Informujemy, że  w związku z nieobecnością nauczycieli, konsultacje zarówno pani Anny Nawrockiej-Tworek jak i pana Tomasza Musiała, zostają przełożone  na dzień 16 października (środa) od godziny 15:00 do 16:00.