OBIADY – styczeń

Informujemy, że opłata za obiady w miesiącu styczniu wynosi –  38,50 zł.  Prosimy o terminowe regulowanie opłat za obiady do 5 dnia każdego miesiąca.