Obiady- luty

Informujemy, że opłata za obiady w miesiącu lutym wynosi  70,00 zł.  Prosimy o terminowe regulowanie opłat za obiady do 5 dnia każdego miesiąca.