Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie informuje, że rozpoczęły się zapisy uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są:

  1. dzieci 7-letnie (urodzone w 2013 roku), które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020
  2. dzieci 6-letnie (urodzone w 2014 roku), których rodzice zdecydowali się skorzystać z prawa do wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole. Warunkiem przyjęcia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej jest korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 lub uzyskanie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły składają do dyrektora szkoły zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, zgodnie z ustalonym wzorem w terminie od 3 lutego 2020 roku do 20 marca 2020 roku.

Obwody będzińskich szkół dostępne są tutaj: https://www.bedzin.pl/strona-129-obwody_szkolne.html

Zgłoszenie kandydata można pobrać w sekretariacie szkoły, ze strony szkoły (wzory zamieszczone poniżej) lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie www.bedzin.pl (dział: Dla mieszkańców, zakładka: Edukacja).

Wszelkich informacji na temat rekrutacji udziela sekretariat szkoły.

Jednocześnie  zapraszamy przyszłych Pierwszoklasistów i ich Rodziców na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się dn. 7 marca 2020 roku (sobota) w godz. 10.00-12.00.

 

Szczegółowe zasady naboru oraz wszystkie terminy obowiązujące podczas tegorocznej rekrutacji dostępne są tutaj:     Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych_2020_informacja szczegółowa

 

Wzory dokumentów:

Zgłoszenie (dla dzieci z obwodu szkoły)

Wniosek (dla dzieci spoza obwodu szkoły)

 

Wzory oświadczeń (załączniki do Wniosku):

Oświadczenie o rodzeństwie w szkole (załącznik nr 1 do Wniosku)

Oświadczenie o miejscu pracy rodziców w obwodzie szkoły (załącznik nr 2 do Wniosku)

Oświadczenie o krewnych mieszkających w obwodzie szkoły (załącznik nr 3 do Wniosku)

 

Liczba punktów przyznawanych za spełnianie poszczególnych kryteriów (potwierdzonych Oświadczeniami do Wniosku):   Zapisy do będzińskich szkół podstawowych na rok szkolny 2020_2021