Konsultacje dla uczniów klas ósmych w szkole- komunikat

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas ósmych mają możliwość uczestniczenia- na wniosek i za zgodą rodziców- w konsultacjach z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. Udział w konsultacjach jest dobrowolny i może się odbywać indywidualnie lub w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Chęć udziału  należy składać do wychowawców do dnia 21 maja za pomocą dziennika elektronicznego.

Poniżej umieszczamy link do wytycznych GIS,MZ i MEN dla szkół oraz oświadczenie, które powinni podpisać rodzice ucznia uczestniczącego w konsultacjach.