Informacja dla uczniów klas VIII

Przypominamy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w szkole dnia 31.07.2020r. od godziny 10.00.

W tym samym dniu, czyli 31.07.2020r. o godzinie 10.00, uczniowie będą mogli sprawdzić swoje wyniki na stronie:

https://wyniki.edu.pl/

Indywidualne loginy i hasła dostępu zostaną przesłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Jednocześnie przypominamy, że uczniowie odbierający zaświadczenia są zobowiązani do zasłonięcia ust i nosa oraz posiadania własnego długopisu. Przed wejściem na teren szkoły należy zdezynfekować dłonie.