Zapisy do świetlicy szkolnej.

Aby zapisać dziecko do świetlicy, należy pobrać, wypełnić i podpisać zamieszczoną poniżej kartę zapisu, a następnie dostarczyć do szkoły, wrzucając do skrzynki umieszczonej przy głównym wejściu do szkoły.
Wypełniony i podpisany skan (prosimy o nieprzesyłanie zdjęć) karty można wysłać na  adres e-mail: sp1@e-bedzin.pl w terminie do 2 września 2020 roku.
Podejmując decyzję o zapisie dziecka do świetlicy, należy pamiętać, że działamy w warunkach pandemii.