Obiady- wrzesień

Informujemy, że opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi 72,00 zł.

Obiady będą wydawane od 7 września.

Wpłat należy dokonywać na konto szkoły:

29 1050 1227 1000 0023 0093 5489

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę (np. IIa) + „opłata za obiady – wrzesień”.

W wyjątkowych przypadkach opłatę można uiścić w sekretariacie szkoły.