Obiady- październik

Informujemy, że opłata za obiady w miesiącu październiku wynosi 84,00 zł.

W przypadku korzystania z obiadów dn. 14.10.2020 (Dzień Edukacji Narodowej)- 88,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat organizacji zajęć w Dniu Edukacji Narodowej przekażą wychowawcy za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Wpłat należy dokonywać do 5 października na konto szkoły:

29 1050 1227 1000 0023 0093 5489

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę (np. IIa) + „opłata za obiady – październik”.

W wyjątkowych przypadkach opłatę można uiścić w sekretariacie szkoły.