Wielki Test Edukacyjny „Planeta i Życie”

Uczniowie klas V – VIII wzięli udział w ogólnopolskim konkursie biologicznym przeprowadzonym 23 marca 2021 roku w godzinach popołudniowych, w formie online na platformie testowej. Test pisało15 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: kategorii 1 uczniowie klas V – VI i kategorii 2 uczniowie klas VII – VIII. Test składał się z 25 pytań (w tym 24 pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, otwartych oraz jednego pytania opisowego) zgodnych z podstawą programową dla danej kategorii wiekowej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez organizatora „Planeta i Życie” do 31 maja 2021r. Trzymamy kciuki za naszych uczestników.

Barbara Haj