Majowe święta – dni o których należy pamiętać…

W związku z cyklem zajęć związanych z obchodami ważnych, majowych rocznic, świetlica szkolna pragnie zachęcić wszystkich wychowanków do udziału w konkursie plastycznym:
„Kto Ty jesteś? Polak Mały. Majowe święta w mojej małej ojczyźnie”. 
W dzisiejszych czasach patriotyzm nabiera nowego znaczenia. Współczesny patriota to osoba dbająca o innych, odnosząca się z szacunkiem i godnością do świąt i symboli narodowych, znająca historię Polski, a także starająca się utrzymywać dobry wizerunek Polski i Polaków na świecie. Patriota jest dumny z tego, że jest Polakiem, szanuje polskie tradycje, odnosi sukcesy w różnych dziedzinach oraz pamięta o swoich przodkach i bohaterach narodowych. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem, społecznością i rodziną. Zapraszamy Was do wykonania pracy plastycznej, w której zadaniem będzie przedstawić siebie jako małego patriotę.

Zachęcamy również wszystkie dzieci do zapoznania się z naszymi innymi propozycjami związanymi z cyklem zajęć promujących postawy patriotyczne. Wszelkie informacje znajdziecie w Classroom świetlicy szkolnej.

(D. Brudnicka)