Komunikat Dyrektora szkoły

W związku z rozpoczęciem prac związanych z termomodernizacją szkoły apeluję do Uczniów, Rodziców, Pracowników i Interesantów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie szkoły i wokół niej.

Zakres prac jest szeroki, a zadania wykonywane będą etapami. Niestety, pewnych utrudnień w organizacji pracy nie można uniknąć.

Cały teren objęty pracami oraz strefa techniczna zostaną ogrodzone trwałymi barierami  i odpowiednio oznakowane. Czynności zabezpieczające teren robót podejmowane przez wykonawcę nie zwalniają jednak ze szczególnej troski o bezpieczeństwo. Przypominam o bezwzględnym zakazie wchodzenia za ogrodzenie budowy. 

 

Ewa Graca

Dyrektor szkoły