Informacja dla Rodziców – 26.04.2019

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli informujemy, że dn. 26.04.2019 r. nie odbędą się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze. W tym dniu szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe od godziny 7:00 do 17:00. Uczniowie pozostający pod opieką szkoły i korzystający z obiadów, otrzymają w tym dniu posiłek. 

O wszelkich zmianach związanych z czasem trwania strajku będziecie Państwo informowani przez stronę internetową szkoły.

dyrekcja szkoły