Informacja dla rodziców – 12.04.2019

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli informujemy, że dn. 12.04.2019 r. nie odbędą się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze. Tego dnia opiekę nad uczniami sprawują dyrektor i wicedyrektor w godzinach pracy świetlicy szkolnej. Uczniowie pozostający pod opieką szkoły i korzystający z obiadów, otrzymają w tym dniu posiłek. Pozostałym uczniom koszty niewykorzystanych obiadów zostaną zwrócone w maju.

O wszelkich zmianach związanych z czasem trwania strajku będziecie Państwo informowani przez stronę internetową szkoły.

dyrekcja szkoły