Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Zapraszamy Rodziców uczniów klas IV-VIII do zapoznania się z informacjami na temat Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/