Zmiana zasad przyjmowania zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zgłoszenia i wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I przyjmowane będą zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami.

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemią wirusa Covid-19 rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia wniosków:

  1. Wysłanie skanu zgłoszenia / wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki.

Adres mailowy SP1:    sp1@e-bedzin.pl

Adresy mailowe i numery telefonów pozostałych placówek można znaleźć na stronach szkół lub na stronie Urzędu Miejskiego w Będzinie w zakładce Edukacja/Szkoły podstawowe, link: (http://www.bedzin.pl/strona-880-zapisy do_klas_pierwszych_szkol.html)

  1. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki- w zamkniętej kopercie. 

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Numer telefonu: 32 267-39-30

 

Inne informacje i szczegółowe zasady a  także wzory dokumentów dostępne tutaj: http://sp1.bedzin.edu.pl/?p=7376