Zajęcia rewalidacyjne- komunikat

Od poniedziałku 18 maja 2020 r. istnieje możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zajęcia rewalidacyjne w szkole zostaną zorganizowane za zgodą rodziców.

Poniżej wzór oświadczenia: 

Wytyczne GIS, MZ i MEN:

https://dokumenty.men.gov.pl/Rewalidacja_w_szkole_%E2%80%93_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf