Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze klas I-III- komunikat

Od poniedziałku 25 maja 2020 r. istnieje możliwość prowadzenia na terenie placówki zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole zostaną zorganizowane za zgodą rodziców.

Poniżej wzór oświadczenia: 

Wytyczne GIS, MZ i MEN: