Ferie z książką

Zachęcamy dzieci z klas z klas 1-3 do podjęcia wyzwania akcji „Ferie z książką”. Co trzeba zrobić, aby wziąć w niej udział ? :

1. Uczeń powinien codziennie, samodzielnie czytać przez minimum 20 minut. Pięć razy w tygodniu. Weekendy są wolne 😉

2. Rodzic/opiekun podpisuje wykonanie zadanie na specjalnych kartach (zostały one rozdane w szkole lub w załączniku)

3. Wśród dzieci, które uzbierają 10 podpisów i przyniosą wypełniona kartę (koniecznie podpisaną imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia) do biblioteki, rozlosujemy nagrody.

Życzymy miłych i czytelniczych ferii.

(E. Czubat, K. Jakóbczyk-Zimny)