Informacja dla ósmoklasistów

3 lipca 2024 r. od godz. 08.30 uczniowie ósmej klasy mogą sprawdzać wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów na stronie internetowej:

https://wyniki.edu.pl/login

Logowanie na stronę wyniki.edu.pl wymaga użycia loginu i hasła, które uczniowie / rodzice otrzymali od wychowawców.

Instrukcje dla ucznia dotyczące sprawdzania wyników w ZIU są dostępne na stronie:

https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/sioeo/

Po odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu zapraszamy 03.07.2024 r. (środa) w godz. 12.00-14.00 do sekretariatu szkoły.