Informacja dla Rodziców

Prosimy o zapoznanie się z projektem Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z siedzibą w Sosnowcu: systemowe wsparcie dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca. W ramach realizacji projektu udzielana jest pomoc psychologiczna dla uczniów.