Majowe święta w edukacji wczesnoszkolnej

Majowe święta są bardzo dobrym momentem do tego, aby podejmować z uczniami tematy patriotyczne. Klasy I-III, podczas ubiegłego tygodnia, poszerzały oraz utrwalały wiedzę tematycznie związaną z naszą ojczyzną. Warto pamiętać, że zajęcia tego typu są bardzo ważne, ponieważ rozwijają w najmłodszych poczucie przynależności narodowej i miłości do ojczyzny. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w wykonywanie zadań, a w ramach podsumowania stworzyli prace plastyczne, które można zobaczyć poniżej.

(wychowawcy klas I-III)