Obiady klas I-III- maj

Informujemy, że opłata za obiady dla uczniów klas I-III w miesiącu maju wynosi 68,00 zł (17 dni).

Informacja o opłacie za obiady dla uczniów klas IV-VIII pojawi się w terminie późniejszym- opiekunów prosimy o wstrzymanie się z jej regulowaniem.

Wpłat za obiady dla uczniów klas I-III należy dokonywać do 7 maja na konto szkoły:

29 1050 1227 1000 0023 0093 5489

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę (np. IIa) + „opłata za obiady- maj”.

W wyjątkowych przypadkach opłatę można uiścić w sekretariacie szkoły.

Przypominamy!

Rezygnacje z obiadów oraz nieobecności na nich należy zgłaszać przynajmniej dzień wcześniej do godz. 12.00– telefonicznie do sekretariatu szkoły: (32) 267-39-30.