Obiady- listopad

Informujemy, że opłata za obiady w miesiącu listopadzie wynosi 80,00 zł (20dni).

Wpłat należy dokonywać do 5 listopada na konto szkoły:

29 1050 1227 1000 0023 0093 5489

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę (np. IIa) + „opłata za obiady- listopad”.

Przypominamy!

Rezygnacje z obiadów oraz nieobecności na nich należy zgłaszać przynajmniej dzień wcześniej do godz. 12.00- telefonicznie do sekretariatu szkoły: (32) 267-39-30.