Turniej Wiedzy Ekologicznej

Uczniowie klas VI–VIII wzięli udział w X Turnieju Wiedzy Ekologicznej zorganizowanym 22 kwietnia 2021 roku przez Szkolne Ekologiczne. Konkurs został przeprowadzony po zajęciach lekcyjnych w formie online. Głównym celem tego konkursu jest rozwijanie świadomości ekologicznej wśród uczniów oraz poszerzanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W konkursie uczestniczyło 21 uczniów. Pisali oni test składający się z 20 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Uczniowie doskonale poradzili sobie z pytaniami. Aż 6 uczestników otrzymało maksymalną ilość punktów. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Zapraszamy do następnej edycji turnieju już za rok.

(Barbara Haj)