Wieczór filmowy

26 stycznia uczniowie klas czwartych wzięli udział w wieczorze filmowym zorganizowanym w naszej szkole. Projekcja ,,Tajemniczego Ogrodu” zachwyciła swoją magiczną atmosferą i poruszającą historią. Uczniowie z zainteresowaniem śledzili losy bohaterów, razem z nimi przeżywając różnorodne emocje. Wieczór ten stanowił doskonałą okazję do integracji oraz spędzenia czasu w miłej atmosferze. Po zakończeniu projekcji wszyscy wyrazili swoje zachwyty nad filmem i chęć uczestnictwa w podobnych wydarzeniach w przyszłości. Organizacja wieczorów filmowych w naszej szkole przyczynia się nie tylko do zapewnienia rozrywki, ale również promuje kulturę oraz wartości edukacyjne wśród uczniów.
(Dominika Bogacka, Magdalena Łypaczewska)