Wiosenna przerwa świąteczna

Informujemy, że – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego – od 1 do 6 kwietnia trwa wiosenna przerwa świąteczna. W dniach 1, 2 oraz 6 kwietnia 2021 r. szkoła organizuje opiekę świetlicową w godz. 7.00-17.00 dla uczniów klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach leczniczych i innych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561). Wolę skorzystania z opieki świetlicowej należy zgłosić dzień wcześniej wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły.