Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi konkursów przedmiotowych skierowanych do uczniów wykazujących zainteresowania związane z wybranym przedmiotem. Uczniowie naszej szkoły zgłosili chęć udziału w konkursach z następujących przedmiotów:  j. polski, j. angielski, matematyka, historia, geografia, biologia, chemia.

Terminarz stopnia szkolnego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024:

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w województwie śląskim w roku szkolnym 2023/2024:

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/regulaminy-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-w-wojewodztwie-slaskim-w-roku-szkolnym-2023-2024/

Informacje dotyczące organizacji  konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2023/2024:

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/informacje-dotyczace-organizacji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-slaskiego-w-roku-szkolnym-2023-2024/

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2023/2024:

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/zasady-organizacji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-slaskiego-w-roku-szkolnym-2023-2024/