XXV Zagłębiowski Międzyszkolny Festiwal Piosenki

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXV Zagłębiowskim Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki.

Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.4.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.XXV Zagłębiowski Międzyszkolny Festiwal Piosenki znalazł się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.