Obiady – maj

Informujemy, że pełna opłata za obiady w miesiącu maju wynosi 75 zł (15 dni).

Prosimy kwotę za miesiąc maj pomniejszyć o odpisy z miesiąca kwietnia (w razie pytań prosimy kontaktować się z intendentem szkolnym).

Wpłat należy dokonywać do 10 maja na konto szkoły:

29 1050 1227 1000 0023 0093 5489

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę (np. IIa) + „opłata za obiady-maj”.

!!! Przypominamy !!!

Rezygnacje z obiadów oraz nieobecności na nich należy zgłaszać przynajmniej jeden dzień roboczy wcześniej, maksymalnie do godz. 09.00 – telefonicznie lub osobiście do sekretariatu szkoły: (32) 267-39-30.

Poniżej zamieszczamy jadłospis, który będzie aktualizowany na bieżąco: