Obiady – wrzesień

Informujemy, że opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi 90 zł (18 dni – od 06.09.2023).

Wpłat należy dokonywać do 10 września na konto szkoły:

29 1050 1227 1000 0023 0093 5489

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę (np. IIa) + „opłata za obiady- wrzesień”.

!!! Przypominamy !!!

Rezygnacje z obiadów oraz nieobecności na nich należy zgłaszać przynajmniej dzień wcześniej maksymalnie do godz. 12.00 – telefonicznie do sekretariatu szkoły: (32) 267-39-30.

Poniżej zamieszczamy jadłospis, który będzie aktualizowany na bieżąco: